Asiakastiedote Vanhakartanon Vesi Oy:n ja Säikän Vesiyhtymän sulautumisesta (15.3.2019)

Säikän Vesiyhtymä on toiminut Vanhankartanon Vesi Oy:n toimialueella kesävesiliittymien hoitajana sovitulla alueella. Säikän Vesiyhtymä on sulautunut Vanhakartanon Vesi Oy:ön. Sulautumissopimus liitteenä 1.

Säikän Vesiyhtymän kaikki asiakkaat ovat jatkossa Vanhakartanon Vesi Oy:n kesäliittymäasiakkaita. Kesäliittymästä vesi katkaistaan talviajaksi (noin 1.10 – 1.5). Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että talvi ei riko vesimittaria tai muita vesijohtoverkoston laitteistoja.

Tämä tiedotteen liitteenä 2 on Säikän Vesiyhtymän hoitajan Pertti Laihon tiedote sulautumisen vaikutuksista.

Vanhakartanon Vesi Oy:n puolesta toivotan kaikki uudet kesävesiasiakkaamme tervetulleiksi vedenkäyttäjiksemme.