Asiakastiedote Vanhakartanon Vesi Oy:n vedenkäyttäjille (25.9.2019)

Linjatarkastukset ja kunnossapitovastuut

Vanhakartanon Vesi Oy jatkossa (yhtiö) on alkuvuoden aikana tarkastanut ja korjannut yhtiön runkolinjassa olevat venttiilit.

Yhtiö muistuttaa, että kunkin liittyjän huolto- ja kunnossapitovastuuseen kuuluu tonttivesijohto ja linjaventtiili.

Halutessasi voit tilata yhtiön edustajan suorittamaan linjaventtiilin tarkastuksen hintaan 40 € (sis. alv 24%). Mahdolliset korjaustoimenpiteet laskutetaan erikseen.

Voimassaolevat Vanhakartanon Vesi Oy:n toimitus- ja sopimusehdot
Yleiset toimitusehdot

1.10 Liittämiskohta
Liittämiskohdalla tarkoitetaan tonttijohtojen ja yleisten johtojen liittämiskohtaa, joka on Vanhakartanon Vesi Oy:n runkojohto (talousvesi). Liittämiskohdassa katsotaan laitoksen vesijohto- (talousvesiverkosto) kunnossapitovelvollisuus päättyväksi ja kiinteistön vesilaitteiston (kvv-laitteisto) kunnossapitovelvollisuus alkavaksi.

Vesilaitoksen sopimusehdot

10§ Tonttivesijohdon ja linjaventtiilin rakentamisen, kunnossapidon, uudelleenrakentamisen ja maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä. Tonttijohdon ja linjaventtiilin hankkii ja asentaa liittyjän kustannuksella liittyjä. Jos liittyjä suorittaa tonttijohdon hankinnan ja asentamisen, laitos määrää ja hyväksyy tonttijohdon aineen, koon ja sijoituksen. Liitostyön tekee aina laitos.

Laitos laskuttaa liittyjää tekemistään hankinnoista, asennuksista ja töistä laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti. Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa ja tonttivesijohdon maanrakennustöissä, hankinnassa ja asennuksessa noudattamaan laitoksen antamia ohjeita.

Valvontatutkimusohjelma / Veden laadun tarkkailu

Yhtiö on teettänyt valvontatutkimusohjelman mukaiset veden laadun tarkastusmittaukset 3.4.2019 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimuslaitoksella. Saamassamme lausunnossa todetaan:

Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -suositukset.

Huuhtelu/mittauskaivot

Yhtiö on syyskesän aikana aloittanut kolmen huuhtelu/mittauskaivon asentamisen. Tällä toimenpiteellä parannetaan yhtiön varautumista mahdollisiin vikatilanteisiin.

Pahoittelemme vedenkäyttäjille asennustöistä mahdollisesti aiheutuneita ilmoittamattomia vedenjakelun keskeytyksiä. Tulemme jatkossa tarkentamaan tiedottamista.

Vastaan mielelläni kaikkiin Vanhakartanon Vesi Oy:n toimintaan liittyviin kysymyksiin.

Ystävällisin terveisin
Vanhakartanon Vesi Oy
Juhani Kluuskeri puh. 0500 538 550 tai kluuskeri.juhani@outlook.com