Liittymismaksut

Vesiliittymämaksut 1.1.2020 alkaen

Omakotitalot/paritalot €

alv 0%alv 24 %
0 – 100 m22 000,002 480,00
101 – 150 m22 200,002 728,00
151 – 200 m22 480,003 075,20
201 – 250 m22 720,003 372,80
Yli 250 m22 960,003 670,40

Muut kohteet erillishinnoittelu.

Ohjeita liittymismaksujen määräämiseen

Liittymismaksu määritellään rakennuksen kerrosalan mukaan, joka saadaan rakennusluvasta. Kerrosala lasketaan rakennuksen ulkomittojen mukaan, lukuun ottamatta pientä kylmää kuistia tms. 1 1⁄2-kerroksisen omakotitalon kerrosala on 1,5 x 1 kerroksen ala, tulosta sovelletaan 5 %:n tarkkuudella.

Erillistä liittymismaksua ei peritä, kun asuinrakennuksen lisäksi vettä käytetään alle 250 m3 vuodessa tuotanto- ym. rakennuksissa ja vesi johdetaan asuinrakennuksen mittarin kautta.

Liittymismaksua ei peritä kiinteistöjen laajennuksista edellyttäen, että laajennuksesta ei aiheudu vesihuoltolaitokselle lisäkuluja. Laajennuksen yhteydessä aiheutuvat lisäkulut vesihuoltolaitos perii samojen periaatteiden mukaan kuin uudisrakennuksistakin.

*Vanhojen, ennen 1.1.1993 rakennettujen, enintään kaksi asuntoa käsittävien rakennusten kerrosala otetaan huomioon 200 m2 asti.

Vanhakartanon Vesi Oy:n hallitus voi hakemuksesta tehdä muutoksia ko. taksaan, jos rakennusten käyttötarkoitus huomioon ottaen taksa on kohtuuton.

  • Liittymismaksu on palautuskelvoton.
  • Liittymismaksusta maksetaan arvonlisäveroa 24%.
  • Liittymä on siirtokelpoinen.

Edellä olevan liittymismaksun lisäksi liittyjä vastaa tonttijohdon paikantamisen digitointi kustannuksista. Muut yhtiön ja liittyjän velvollisuudet ja vastuut on määritetty tarkemmin yleisissä toimitusehdoissa ja vesihuoltolaitoksen sopimusehdoissa.